Telefoonnummer

0592-559552

HET BEDRIJF

Het Bedrijf

Sinds 2001 bestaat Hartlief Lammers Donderen uit een tweetal bedrijven, namelijk de melkveehouderij en het loonwerk. Sindsdien is Hartlief Lammers Donderen doorgegroeid tot een vijftal bedrijven. De onderlinge samenwerking tussen deze vijf bedrijven werkt versterkend voor Hartlief Lammers Donderen. Wij richten ons op loonwerk, akkerbouw, melkvee, biogas en zonnepanelen.

Hartlief Lammers Donderen heeft een uitgebreid en gemoderniseerd machinepark tot hun beschikking met deskundig personeel. De werkplaats zorgt voor uitstekend onderhouden materieel. Dit zorgt ervoor dat de continuïteit van de werkzaamheden gewaarborgd blijft.

Voor Hartlief Lammers Donderen is het akkerbouwgedeelte een belangrijke tak voor het bedrijf. Suikerbieten, aardappelen, tarwe, maís en luzerne worden verbouwd en tevens gevoerd aan de koeien van de melkveehouderij.

Hartlief Lammers Donderen is in 2001 op de locatie Roozand 1 te Donderen begonnen met ruim 300 melkkoeien. Het dierenwelzijn staat bij Hartlief Lammers Donderen altijd al hoog in het vaandel. Sindsdien is de veestapel uitgegroeid tot 600 melkkoeien. Op de locatie in Zeijen heeft Hartlief Lammers Donderen ongeveer 400 stuks jongvee staan. Hartlief Lammers Donderen zet de melk af naar A-ware.

Sinds 2006 beschikt Hartlief Lammers Donderen over een biogasinstallatie. Deze biogasinstallatie wekt ruim 13 miljoen kilowatt uur per jaar op en wordt afgenomen door Greenchoice. Hartlief Lammers Donderen voorziet ruim 3.500 huishoudens van elektriciteit.
In 2018 besloot Hartlief Lammers Donderen om de daken van de vele gebouwen te voorzien van zonnepanelen. Hartlief Lammers kan met recht een duurzaam bedrijf genoemd worden.

Onze Missie

Binnen Hartlief Lammers Donderen is het onze missie om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen. Dit realiseren wij door gemotiveerde werknemers, die plezier in hun werk hebben en wij de beschikking hebben over een divers en uitgebreid machinepark met eigen werkplaats. Tevens zijn wij altijd bezig om ons bedrijf zo duurzaam mogelijk te maken en rekening te houden met het milieu.

Onze Visie

Hartlief Lammers Donderen is een familiebedrijf die veel waarde hecht aan een goede, lange en persoonlijke relatie met zowel hun klanten en werknemers. Onze werknemers zijn gemotiveerd en betrokken bij zowel het bedrijf als de klanten. Wij zijn GMP gecertificeerd. Voor verbeterpunten kunt u altijd contact met ons opnemen.

Loonwerk

Akkerbouw

Melkvee

Biogas

Zonnepanelen

LOONWERK

Het loon- en transportbedrijf van Hartlief Lammers Donderen voert alle werkzaamheden uit voor het melkveebedrijf, het akkerbouwbedrijf en de biogas mestverwerkingsinstallatie. Hiervoor heeft het loonwerkbedrijf een uitgebreid en gemoderniseerd machinepark tot hun beschikking. Daarnaast verhuurt Hartlief Lammers Donderen ook onze machinecombinaties met de juiste persoon op de juiste machine uit om voor werkzaamheden bij agrariërs. U kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie en wat wij voor u kunnen betekenen. Ons Loonbedrijf Hartlief Lammers B.V. is GMP gecertificeerd.
Hieronder vindt u een overzicht welke werkzaamheden Hartlief Lammers Donderen onder andere verricht:

Mestverwerking

Een achttal mestcombinaties zorgen ervoor dat u snel en vakkundig wordt geholpen. De doordachte machines zijn zo geconstrueerd, dat bodembeschadiging tot een minimum beperkt blijft.

Mestbemiddeling en transport

Met trekkers, mesttrailers en walking-floor trailers staat Hartlief Lammers Donderen ook voor u klaar om uw drijfmest, maar ook uw droge stof producten (maïs, compost etc.) te vervoeren. De mesttrailers hebben weeg- en bemonsteringsapparatuur en voldoen geheel aan de eisen die de wetgeving aan mesttransport heeft gesteld.

Maisteelt en maisoogst

U kunt uw complete maïsteelt en maísoogst overlaten aan Hartlief Lammers Donderen. Wij beschikken over meerdere combinaties voor zowel het zaaien als oogsten. Uiteindelijk zal de oogst worden binnengehaald op een snelle en vakkundige manier. Ook onder natte omstandigheden, kunnen wij op het juiste tijdstip oogsten, omdat wij de beschikking hebben over machines die voorzien van rupsen.

Bieten-, aardappel- en graanteelt

Hartlief Lammers Donderen bezit alle benodigde machines voor het zaaien en oogsten van de bieten-, aardappel- en graanteelt. De gehele teelt kan dus door ons verzorgd worden. Deze machines zijn voor een optimaal resultaat gebouwd.

Grondverzet

Onder deze tak van werkzaamheden vallen bouwputten uitgraven, sloten schonen/graven, laden/lossen, wegenbouw enz. Hartlief Lammers Donderen beschikt voor het transport van al deze werkzaamheden over divers passend materieel.

Onkruidbestrijding en gewasbescherming

Onkruidbestrijding van de percelen vraagt om veel kennis, ervaring en de juiste machines. Hartlief Lammers Donderen weet als geen ander welke aanpak het beste werkt. Hartlief Lammers Donderen beschikt over een moderne getrokken en zelfrijdende sproeimachine met GPS.

Sloot- en bermonderhoud

Voor het sloot- en bermonderhoud zijn diverse machinecombinaties op ons bedrijf aanwezig.

Graslandbeheer

Onder deze tak van werkzaamheden verstaat Hartlief Lammers Donderen grasland zaaien, doorzaaien, hakselen, persen enz. Hartlief Lammers Donderen beschikt over een uitgebreid machinepark waarmee bij uw grasoogst verzorgen. Aan u de keuze of u uw product ingepakt in balen, gehakseld of met opraapwagens wilt binnen halen. Wachttijden zijn tot een minimum beperkt of zelfs uitgesloten, doordat Hartlief Lammers Donderen de beschikking heeft over meerdere machinecombinaties.

AKKERBOUW

Het akkerbouwgedeelte is een belangrijke bedrijfstak Hartlief Lammers Donderen. Hartlief Lammers Donderen verbouwt suikerbieten, aardappelen, graan, maïs en luzerne. De graan, maïs en luzerne voert Hartlief Lammers Donderen aan hun koeien en een deel van de maïs verkopen zij aan collega veehouders. Het merendeel van de grond ligt rond de vestigingen in Donderen en Zeijen. Om de werkzaamheden van het akkerbouwbedrijf te kunnen verrichten, gebruikt Hartlief Lammers Donderen de machines van het loonwerk.
Zo verbouwt Hartlief Lammers Donderen aardappels die worden afgezet aan Lamb Weston en Avebe. Deze bedrijven maken van de aardappels van Hartlief Lammers Donderen patat en aardappelmeel. Daarnaast verkoopt Hartlief Lammers Donderen de aardappels ook aan huis.

De Bieten die Hartlief Lammers Donderen verbouwd gaan naar Cosun Beet Company. Hiervan produceert Cosun Beet Company suiker, bindmiddelen en smaakstoffen.

MELKVEE

In 2001 is Hartlief Lammers Donderen begonnen op de locatie in Donderen met toentertijd al ruim 300 melkkoeien. Het dierenwelzijn stond en staat nog steeds bij Hartlief Lammers Donderen altijd hoog in het vaandel. Het voer wordt altijd al met veel zorg samengesteld. De veestapel is sindsdien uitgegroeid tot 600 melkkoeien die twee keer per dag worden gemolken. Zo produceert Hartlief Lammers Donderen jaarlijks 6,5 miljoen liter melk. De veestapel eet gras, maïs en graan van het eigen land en Hartlief Lammers Donderen koopt mineralen, soya cake, bierborstel en tarwe gist als aanvulling op hun dieet aan. Soya cake is een restproduct van maggi, bierborstel is een restproduct van het brouwen van bier en tarwe gist is een restproduct van ethanol. Op de locatie in Zeijen heeft Hartlief Lammers Donderen hun jongvee gevestigd, gemiddeld zijn dit 400 stuks jongvee. Om zo min mogelijk energie te gebruiken heeft Hartlief Lammers Donderen led verlichting en frequentieregelaars op de melkmachine en de waterpompen laten zetten. Bovendien winnen zij warmte terug uit de melkstroom van hun koeien. Dit alles maakt het bedrijf zeer duurzaam. Natuurlijk zorgt Hartlief Lammers Donderen goed voor hun veestapel. Hoe beter de koeien zich voelen hoe meer melk ze geven. De stallen zijn uitgerust met ruime watervoorzieningen, koe matrassen, koe borstels, ruime strohokken voor het afkalveren van de koeien en ventilatoren voor de warmere dagen. Het bedrijf van Hartlief Lammers Donderen is grondgebonden. Dit houdt in dat Hartlief Lammers Donderen alle mest van hun koeien op hun eigen grond benutten en geen koemest hoeven af te voeren. De kringloop bij het bedrijf van Hartlief Lammers Donderen is daarmee helemaal sluitend.
De melk van Hartlief Lammers Donderen wordt afgezet naar A-ware en die maakt van deze melk heerlijke kaas.

BIOGAS

Voor de dagelijkse voeding van de biogasinstallatie van Hartlief Lammers Donderen rijden er vrachtwagencombinaties af en aan. De voeding voor de biogasinstallatie bestaat uit overtollige mest van collega veehouders, varkenshouders, pluimveehouders en uit restproducten uit de voedingssector. Denk hierbij aan uien, vet en fruitmix. De biogasvergister produceert biogas voor 4 biogas motoren. Elke motor zet gemiddeld 500 kilowatt per uur om in elektriciteit. De biogasinstallatie van Hartlief Lammers Donderen wekt ruim 13 miljoen kilowatt uur per jaar op dat wordt afgenomen door Greenchoice. Zo voorziet Hartlief Lammers Donderen ruim 3.500 huishoudens van elektriciteit. Daarmee is Hartlief Lammers Donderen zelfs co2-negatief. De biogasinstallatie is een erkende mestverwerker. De mest uit de vergister wordt volledig gescheiden. De dunne fractie, die na de mestscheiding overblijft en waar bijna geen fosfaat en stikstof meer in zit, gebruikt Hartlief Lammers Donderen voor hun eigen grasland en die van collega akkerbouwers. Op de biogasinstallatie is een luchtwasser aangesloten die overtollige stikstof opvangt. Dit noemen wij ook wel vloeibare kunstmest. Deze vloeibare kunstmest gebruikt Hartlief Lammers Donderen weer om hun grasland te bemesten. De droge restproducten uit de biogasinstallatie noemen we minerale bodemverbeteraar en ook deze wordt gebruikt door Hartlief Lammers Donderen voor hun eigen land en voor collega akkerbouwers. Al het overige wordt geëxporteerd naar het buitenland. .

ZONNEPANELEN

Omdat voor de exploitatie op alle locaties van Hartlief Lammers Donderen veel gebouwen staan zijn deze daken uitstekend geschikt om vol te leggen met zonnepanelen. Samen met ZonnepanelenDelen heeft Hartlief Lammers Donderen in 2018 besloten om alle daken van de gebouwen vol te leggen met zonnepanelen. Hiervoor hebben wij de Zonne-Energy Hartlief Lammers B.V. opgericht. Ons doel is om in totaal 2.850.000 kilowattuur per jaar te gaan produceren, die wij weer afleveren aan Greenchoice. Zo voorzien wij weer ruim 750 huishoudens van groene stroom. Met onze filosofie en de aanpak van alle projecten kunnen wij ons met recht een duurzaam bedrijf noemen waarbij de milieuaspecten niet meer zijn weg te denken.